Avís Legal

Propietat intel·lectual i industrial

Cal assenyalar  que aquest portal  ha estat dissenyat  amb  un editor  de blogs, el qual és propietat de WordPress, i que el mateix està subjecte a drets d’autor, drets de marca, i d’altres drets de propietat intel·lectual.  No obstant el mencionat, l’estructura i disseny formal del full web és propietat intel·lectual de Josep Miquel Barea Carrera.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la resta d’elements continguts en aquesta web no propietat de Wordpres incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a Josep Miquel Barea Carrera i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció  comercial total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Josep Miquel Barea Carrera.

 L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de Josep Miquel Barea Carrera, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació plena per part de l’usuari d’aquestes condicions d’ús, vigents en cada moment que aquest  accedeix, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes , no ha d’utilitzar aquest Lloc Web.

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web i / o dels continguts inclosos en el mateix, i que accedeix lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del lloc Web, Josep Miquel Barea Carrera  no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris i / o tercers puguin fer del lloc web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies i litigis que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre forum que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.